Na obzoru je kolaps biblických rozměrů !!! 

21.01.2022

Lidé, kteří o tom něco vědí, vidí nebezpečí a upozorňují nás na reálně blížící se ekonomický kolaps nedozírných následků. Je téměř jisté, že už nezbývá moc času.

Je dobré v moudrosti zvážit jaké jsou možnosti a jaké kroky vzhledem k vývoji dnešní doby můžeme - máme podniknout.                                                                                                                                                                            Pro to co přichází bychom určitě neměli propadat malomyslnosti, či panikařit. Měli bychom žít ve vědomí Boží přítomnosti, ochrany a Jeho starostlivosti v zaopatření našich potřeb.                                                                            Na druhou stranu bychom neměli brát tyto varovné signály na lehkou váhu v duchu nezodpovědnosti a lenosti.

Máme-li ve svém životě osobní vztah s Bohem, ptejme se, co chce, abychom konkrétně dělali.

Prosme Boha o Jeho moudrost, těšme se a vyhlížejme druhý příchod Božího syna, našeho Pána Ježíše Krista, který je blíže než si myslíme.

Ti, kteří nevěříte, nepřijali jste a nepoznali záchranu v Kristu, prosím, snažte se Ho nalézt, dokud je ještě čas.