Život náhoda, nebo záměr? - DVD

Vyprodáno TOP

"Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi..."

(Genesis 1,1)

Od úsvitu stvoření jsou Boží vlastnosti viditelné a všem známé. Tak jako stavba potřebuje svého stavitele, stvoření potřebuje svého Stvořitele. Jsme obklopeni Božími zázraky. Tyto divy nám odhalují mnoho o našem Stvořiteli. Prostřednictvím stvoření můžeme zahlédnout jeho moc a moudrost, jeho majestát a péči. Stvoření promlouvá k těm, co chtějí naslouchat.

Délka dokumentu: 85 minu; zvuk: CZ, SK, EN; titulky: CZ, SK

0,00 Kč