Nakladatelství 

ANDĚLSKÁ KŘÍDLA

VÍTEJTE VE SVĚTĚ SKUTEČNÉ PRAVDY

Vážení přátelé,

v dnešní době je jedním z největších nedostatků nedostatek pravdivých a ověřených informací. Naše společnost je neustále z medii bombardována lží! Tato stránka se pokouší přivézt čtenáře vs. diváka na skutečný zdroj pravdy, což jak nám Bible popisuje je sám Ježíš Kristus. Bible obsahuje více než 700 naplněných proroctví a t toho jen 450 se naplnila na samotném Ježíši Kristu! Nyní zbývá už jen krůček k ukončení současných dějin a přechodu na nový, kterým nebude jak si myslí vlády a vladaři NWO! Ten nový systém Bible nazývá "Nebeské Království" a to brzy nastane, velmi brzy, neboť se k nám vrátí ten, kdo už tu jednou byl a slíbil, že se vrátí. On Ježíš před 2.000 lety přišel, viděl a zvítězil! To On porazil SMRT! Pro tebe a kvůli tobě! Vítej tedy ve světě, kde pravda se stává skutečně pravdou a získej tak přehled o své budoucnosti.

Zbyněk Čep - autor projektu


Naše nabídka knih, DVD a CD pro vás


CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTOVÝCH DĚJIN - AKCE

"Po stopách 6000 let světových dějin" Jedná se o knihu & mapu: CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTOVÝCH DĚJIN v ČESKÉM JAZYCE vychází z původní České verze z roku 1997, která je v roce 2019 doplněna a aktualizována. AKTUALIZACE z roku 2019: - Mapa je doplněna o 3 ks listů s časovými údaji od roku 1997 do roku 2017.  - Na zadní straně doplněna o DESET BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, RODOKMEN Ježíše Krista a modlitbu "Otče náš" CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTOVÝCH DĚJIN  vychází z původní viktoriánské mapy, vydané roku 1890. Provádí čtenáře celou historií lidstva a ukazuje, co se kdy a kde dělo souběžně po celém světě a vše přitom doprovází ilustracemi mnoha hlavních událostí, objevů významných lidí. Mapa si ponechává původní viktoriánskou podobu, ale byla dovedena do dnešních dnů a rozšířena, takže tok času pokračuje až do dvacátého století, tedy až k současnosti. Jsou zde přidány nové mapky, tabulky a množství podivuhodných faktů a vyobrazení. Kromě toho je na rubu CHRONOLOGICKÉ MAPY velké množství dalších informací o genealogii několika nejvýznamnějších národních dynastií a posloupnosti vládců. Tato unikátní kniha, která nemá co do obsahu a chronologického uspořádání v ČR a SR konkurenci. Je spousta podobných knih, jen tato je zcela vyjímečná svým zpracováním, velikostí a přesně zpracovanými historickými informacemi z celého světa. Dává tak čtenáři ucelený obrázek všech království a zemí za posledních 6000 let na jedné přehledné mapě. ISBN 978-80-270-5512-8 Kniha je zároveň ROZKLÁDACÍ mapou jejíž rozměry jsou: Výška: 440 mm / 44 cm Šířka: 310 mm / 31 cm Délka: 6.000 mm / 60 cm / 6 m CENA OBSAHUJE POŠTOVNÉ, BALNÉ A DOBÍRKU PO CELÉ ČR a SK

1 100,00 Kč 1 399,00 Kč

Tajemství Bible

Tajemství Bible ODHALENO aneb odhalme společně pravou podstatu Bible, která je 100% inspirovaným SLOVEM BOŽÍM! Tento fakt je potřeba zdůraznit právě dnes, kdy se pod vlivem liberální teologie a díky Darwinově teorii, autorita Bible a tím Božího Slova zpochybňuje. Kdo je čtenář naší knihy? Komu je kniha určena? Tato publikace zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má autoritu Božího Slova. Předkládá důkazy, že pisatelé Biblických knih byli "unášeni" Duchem Božím, aby napsali věrně a pravdivě co Bůh chtěl čtenářům Bible zdělit. Pisatelé Bible tak Božím způsobem zaznamenali Boží Slovo nejen pro čtenáře v jejich době, ale především pro další generace a to až do konce světa. V Bibli tedy Boží Slovo nehledáme, ale Bible samotná je tím Slovem! To je právě ta pravá podstata Bible a je potřeba jí zdůraznit právě dnes v dnešní době, kdy se pod vlivem liberární teologie autorita Bible a tím Božího Slova zpochybňuje. Tuto publikaci doporučujeme zejména těm věřícím lidem, kteří se pod tlakem liberárních teologů odklonily od pravdy a přestali se držet pravého Božího Slova. Zároveň tuto publikaci doporučujeme všem ateistům a evolucionářům, kteří chtějí předložit konkrétní důkazy z historie, kdo, kdy a kde Bibli napsal? Kdo, kde a jak Boží Slovo zaznamenal a proč jsou na světě lidé co tyto důkazy ignorují i když mají všechny potřebné historické, archeologické a jiné důkazy přímo před sebou? Naše přání je, aby obsah této knihy přinesl čtenářům nejen nový pohled na poznatky z archeologických výzkumů, ale především radost z toho, že náš Pán Ježíš Kristus si "Tajmeství Bible" svým lidsky nepochopitelným způsobem chránil a chrání pro všechny generace lidstva. Přáli by jsme si, aby se kniha dostala ke všem lidem, kteří k Písmu Svatému přistupují s vírou v autoritě stvořitele nebe i země a všech pramenů vod. Ján Ostrolucký & Zbyněk Čep Vydavatel knihy & Distributor knihy: Tajemství Bible

199,00 Kč 399,00 Kč

Podpora kanálu 300 Kč

Zakoupením této bavlněné tašky podpoříte tento projekt, který je postaven celý jen na dobrovolných darech. Tato taška s naším logem Vám přijde až na Vaší adresu k Vám domů. Děkujeme všem ochotným dárcům.

300,00 Kč

Ten, ktorý přichádza - SK

Kniha jedinečným způsobem představuje život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva - Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Jeho učení vycházející ze starožidovských spisů se stalo základem právních systémů a ovlivnilo i hospodářský rozvoj všech zemí, do kterých křesťanství proniklo. I přes nesporný historický dopad Ježíšova vystoupení zůstává jeho postava zahalena nejedním tajemstvím. Je spojena s těmi nejhlubšími touhami a očekáváním. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý z nás o Ježíši něco slyšel, máme jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, které tato kniha nabízí.

0,00 Kč

EVANGELIUM PRO KŘESŤANY - Zdravko Vučinič

Toto EVANGELIUM, právě toto, které hlásáme a které je nazváno Kristus v nás, bude zářit až do konce a zachrání mnohé duše a tehdy přijde Kristus. Evangelium znamená radostné poselství. Radostné poselství je, že Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista zajistil člověku spasení od hříchu. Toto spasení se stává osobní zkušeností, pokud mu porozumíme a přijmeme jej celým srdcem. Tato kniha, o níž jsem přesvědčen, obsahuje správné pochopení evangelia. Doporučuji tuto knihu Křesťanům, pro které je BIBLE, 100% inspirované Boží Slovo tou největší autoritou. Osobně jsem přesvědčen, že EVANGELIUM je tím, co Křesťané v dnešní době potřebují nejvíce. Zdravko Vučinič https://krestanskasit.cz/ www.hriscanskamreza.net

0,00 Kč

Nový začátek s Bohem a Kristem - Zdravko Vučinič

Toto EVANGELIUM, právě toto, které hlásáme a které je nazváno Kristus v nás, bude zářit až do konce a zachrání mnohé duše a tehdy přijde Kristus. Evangelium je především dobrá zpráva a my se společně podíváme jaké EVANGELIUM hlásá společnost den a jaké EVANGELIUM nám zaslíbil sám Ježíš Kristus. https://krestanskasit.cz/ www.hriscanskamreza.net   

0,00 Kč

Návrat SPASITELE - Pavel Grulich

Svět se nachází v období velkých změn. Hrozby virové nákazy, klimatické změny, války, přicházející ekonomická krize a další krize. To jsou poplašné signály, že přichází něco velkého. V zajetí zmatku, chaosu a nejistoty, přibývá těch, kteří se ptají: "Co se to se světem děje"? A co přijde? Odpovědi na výše vyjmenované a jiné otázky přináší tato kniha. Pojďte se společně zamyslet nad skutečným poznáním pravdy. Pojďme se společně zamyslet nad předpovědí stanovené nejvyšší bytostí vesmíru.  Svět už dlouho očekává 2. Příchod Ježíše Krista a my se společně zamyslíme jak jsme daleko od této události a jak současné znamení doby potvrzuje Biblické předpovědi o návratu mesiáše na tuto ZEM. Tato kniha má za cíl přiblížit dávno očekávanou událost a objasnit tak čtenáři, jak se každý z nás může připravit?!? Pavel Grulich

0,00 Kč

Více než tesař / Moje cesta od skepticismu k víře – J. & S. McDowell

"Nikdy mě nenapadlo, že by příběh mé cesty od skepticismu k víře mohl být jednou přeložen do více než 100 jazyků a inspirovat čtenáře po celém světě k tomu, aby se hlouběji zamysleli nad možností víry v Boha," prohlásil známý přednášející a spisovatel Josh McDowell, když se rozhodl přepracovat knihu Více než tesař pro novou generaci čtenářů. Ve spolupráci se synem Seanem oslovuje čtenáře 21. století, kteří si chtějí udělat jasno v duchovní oblasti a čelí celé škále nových otázek. Pomáhá jim zamyslet se nad otázkami: Kdo je Ježíš? Jaké důkazy máme, že skutečně žil a že to byl Boží Syn? A i kdyby to byla pravda, co by se tím změnilo v mém životě? V knížce Moje cesta od skepticismu k víře Josh McDowell vypráví, jak se poté, co navázal osobní vztah se vzkříšeným Ježíšem Kristem, změnil jeho život - jak mu Bůh dal sílu odpustit násilnickému otci i muži, který ho v dětství sexuálně zneužíval. Jak Bůh "vzal poškozené zboží, které tvořilo život Joshe McDowella, a proměnil je v něco nesrovnatelně lepšího".

0,00 Kč 30,00 Kč

Velký spor věků - E. G. White

"Svět se nachází uprostřed velkého boje. Války zachvacují národy, láska a soucit se ztrácejí. Existuje východisko?" Kniha "Velký spor věků" objasňuje aktuální situaci ve světě a ukazuje Boží záměr s jeho lidem. Na historickém pozadí zápasu reformátorů jako byl Viklef, Hus, Luther, Zwingli a další, objasňuje boj mezi pravdou a lží a odhaluje vznik zla a působení jeho temných sil. Kniha "Velký spor věků" odhaluje krok za krokem omezení naší osobní svobody. To je jeden z nejnebezpečnějších úkazů dnešní doby. Chcete poznat síly stojící za tímto úsilím? Kniha "Velký spor věků" nabízí pohled na rozhodující otázky a uvádí nás do zákulisí světové politiky. Tato kniha odhaluje vzrušující skutečnosti a také předpovědi týkající se budoucnosti. Kniha "Velký spor věků" poprvé vyšla více jak před sto lety, je přeložená do více jak 80 jazyků a četly ji milióny lidí. Je zvlášť aktuální pro dnešní dobu, a každý by měl za svůj život alespoň jednou tuto knihu přečíst. Upozornění: použité biblické citáty jsou převzaty z Českého ekumenického překladu.

0,00 Kč 30,00 Kč

Ten, který přichází - J. D. Thomas

Častokrát slýcháme o Ježíši Kristu - vždyť tato osobnost podstatným způsobem ovlivnila dějiny světa. Jaký však Ježíš byl? Co doopravdy učil a jaké bylo jeho poslání? Splní slib o svém návratu? Tato kniha vypráví Ježíšův strhující životní příběh. Prožijte ho spolu s námi...

0,00 Kč

Audiokniha - Ten, který přichází CZ

Namluvil: Alfréd Strejček Častokrát slýcháme o Ježíši Kristu - vždyť tato osobnost podstatným způsobem ovlivnila dějiny světa. Jaký však Ježíš byl? Co doopravdy učil a jaké bylo jeho poslání? Splní slib o svém návratu? Tato audiokniha vypráví Ježíšův strhující životní příběh. Prožijte ho spolu s námi...

0,00 Kč 30,00 Kč

Neuvěřitelná stvoření - DVD

" Některá fakta ze života zvířat evoluce vysvětlit neumí. Jsou silnými důkazy o Stvořiteli." Vstupte do fascinujícího světa zvířat a odhalte složité souvislosti, které otřásají základy evoluční teorie. Posledních 20 let Dr. Jobe Martin fascinoval své studenty novými poznatky ze světa zvířat, které nelze vysvětlit tradiční evolucí. Délka dokumentu: 85 minu; zvuk: CZ, SK, EN; titulky: CZ, SK

0,00 Kč 100,00 Kč

Achillovy paty evoluce - DVD

" 15 vědců odhaluje fatální chyby evolučního modelu v jeho údajně nejsilnějších oblastech!" Mnozí lidé dnes věří, že evoluce je nezpochybnitelným faktem a odolá všem útokům, jako Achilles ve svém zlatém brnění. Ale dnes tu máme vědce, kteří se podívali na vědecká fakta a dospěli k velmi odlišným závěrům ohledně našeho původu. Většina lidí ještě nikdy neslyšela vědeckou kritiku evolučního světonázoru, není tedy divu, že v něj věří. Právě odvaha zpochybnit zaběhnuté vzorce myšlení a poctivě prozkoumat všechny dostupné možnosti je jedinou cestou k vědeckému pokroku a svobodě a přesně touto cestou se vydává i tento unikátní dokument. Délka dokumentu: 96 minut. V české i slovenské verzi včetně anglického originálu.

0,00 Kč 30,00 Kč

Křížem krážem na scéně - K. Novak

Na Těchto stránkách se ke slovu dostává 20 mých známých z nejrůznějších scén, kteří budou vyprávět o svých bouřlivých životech. Zčásti půjde o holé přežití. To nejvíc strhující mají všichni společné: mohou podat zprávu o tom, jak Ježíš Kristus obrátil jejich život vzhůru nohama - znamení a zázraky zaručeny! K tomu jsem dopsal životně důležité odstavce, které ti pomohou lépe porozumět Bohu i světu. Tato knížka probudí, povzbudí a podpoří tvou víru! Kornelius Novak

0,00 Kč 20,00 Kč

Kdyby zvířata mohla mluvit - W. Gitt & K. Vanheiden

Zvířata disponují vskutku účinnými komunikačními systémy, aby se navzájem dorozuměla. Nemohou s námi však rozmlouvat v lidské řeči. Proto se autoři postavili do role jejich zástupců a stali se jejich mluvčími. Možné otázky kladou zvířata sama a odpovídají na ně v myšlenkovém rozhovoru. Touto metodou předkládají autoři látku čtivě, živě a poutavě - a přece vědecky přesně. Záměrem této knihy je, aby oslovila co nejširší okruh čtenářů - mladé i dospělé, odborníky i laiky.

0,00 Kč 30,00 Kč

Desatero Božích přikázání - L. Wade

Loron Wade sloužil během své čtyřicetileté kariéry jako pedagog, pastor, učitel pastorů, evangelista a teolog v 11 zemích světa. Věda a technologie... Takové množství informací! Lidstvo udělalo úžasné pokroky v pochopení vesmíru! Proč je tedy na světě stále ještě hlad, násilí a tyranie? Protože největší problémy této doby nejsou vědecké, ale morální. Pokud by to byly vědecké nebo technologické problémy, už dávno bychom je vyřešili. V tom jsme skutečně dobří. Možná jsme si spletli informace s moudrostí. Možná, že je na dosah ruky řešení, které jsme dlouho přehlíželi. Možná jsme zavrhli nejvzácnější poklad minulosti jako zastaralý. Desatero... Desatero přikázání není pouze soubor artefaktů, které se mají vystavit někde ve vitríně. Jsou jako pramen, ze kterého vyvěrá praktická moudrost a nabízejí řešení skutečných problémů a situací v reálném čase, se kterými se každý z nás denně potkává. Jsou to principy, které se dají uplatnit v každodenním životě a jejich ověření spočívá v jejich aplikaci. Co by se stalo, pokud bychom vzali na vědomí jejich moudrost? Co kdybychom pronikli pod povrch a podívali se na mocné důsledky těchto starých principů?

0,00 Kč 30,00 Kč

Dějiny zla vrcholí - kolektiv autorů

Katastrofy a nepokoje, nenávist a násilí, hlad i nemoci, okultismus a spiritismus, omezování svobody, to vše v posledních letech výrazně nabývá na intenzitě a lidé se nestačí divit, co se to děje se světem. Jsou vystresovaní a děsí se, co blízká budoucnost přinese. A přesně toto předpovídá Bible. Chcete být také varováni a nezůstat osamocení v chaosu závěrečných dějin světa? Chcete se také raději držet za ruku Boha tak, jako se drží malé dítě svého otce? Máte totiž na výběr. Spolehnete se na svou moudrost a sílu a pak půjdete nejistou cestou plnou utrpení a násilí sami. Jak tato cesta skončí? Další možností je poučit se ze všech příběhů Bible a věřit, že váš Bůh je tím silným a mocným, který udělá pro vaši záchranu vše, pokud se mu ovšem svěříte do rukou. Tato cesta má radostný konec a jistý cíl. Je to ovšem cesta pokory. A co na to Bůh? Ve svém velkém milosrdenství nám dává varování, které nás má zastavit a přivést k Němu blíže. Posílá tři anděly - své věrné svědky, kteří volají: "Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru." (Bible, Zjevení Jana 14:6-12)

0,00 Kč 30,00 Kč

Cesta ke Kristu - E. G. White

Přijetí bez podmínek, trvalá láska, radost, svoboda a nekončící život, to si přeje každý z nás. Nám se to zdá nedosažitelné, ale u Boha je to samozřejmost. Ježíš nám přišel Boha představit takového, jaký je. Zbavit nás falešných představ a předsudků. Jeho život zde na zemi je příkladem toho, co dokáže Boží láska. Poté, co přinášel lidem do jejich životů radost a uzdravení, mlčky snášel křivá obvinění, urážky a fyzické týrání až na smrt. A to proto, aby nám bylo odpuštěno, čeho jsme se dopustili, a mohli jsme spolu s ním vstoupit do věčného života v nebi. Ježíš Kristus je naše jediná cesta k Bohu. 

0,00 Kč 30,00 Kč

Bůh před soudem - G. Padderatz

"Otevřený dialog" V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak zlým lidem se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Pro Gerharda Padderatze jsou všechny tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu.

0,00 Kč 100,00 Kč

Audiokniha CD MP3 - Bůh před soudem

Namluvil: Zbyšek Horák "Otevřený dialog" V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak zlým lidem se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Pro Gerharda Padderatze jsou všechny tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu. Délka audioknihy: 4h 36min 42s.

0,00 Kč

Bible21 - měkká vazba

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého člověka. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře - ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří ji otevírají poprvé. Šesté revidované vydání biblického textu.

0,00 Kč 120,00 Kč

Život náhoda, nebo záměr? - DVD

" Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi..." (Genesis 1,1) Od úsvitu stvoření jsou Boží vlastnosti viditelné a všem známé. Tak jako stavba potřebuje svého stavitele, stvoření potřebuje svého Stvořitele. Jsme obklopeni Božími zázraky. Tyto divy nám odhalují mnoho o našem Stvořiteli. Prostřednictvím stvoření můžeme zahlédnout jeho moc a moudrost, jeho majestát a péči. Stvoření promlouvá k těm, co chtějí naslouchat. Délka dokumentu: 85 minu; zvuk: CZ, SK, EN; titulky: CZ, SK

0,00 Kč

  PODPORA PROJEKTU 

  CELÝ PROJEKT JE ZALOŽENA NA DOBROVOLNÝCH DARECH

  Pokud jste VEDENÍ K FINANČNÍ PODPOŘE tohoto projektu, zde jsou naše účty:

  Pro TUZEMSKOU PLATBU v CZK:

  Číslo účtu: 115-7745610227/0100

  Pro PLATBU ZE ZAHRANIČÍ EUR účet:

  Číslo účtu: 115-8540730297/0100

  Číslo účtu: CZ9001000001158540730297

  Do zprávy pro příjemce prosím zadejte text: "Dar na evangelizaci"

  HISTORIE USA

  HISTORIE ČÍNY

  HISTORIE RUSKA

  HISTORIE ANGLIE

  PO STOPÁCH 6000 LET SVĚTOVÝCH DĚJIN 

  Na jednom místě ve velké přehledné ilustrované chronologické mapě


  Tato kniha je CHRONOLOGICKÁ MAPA a vychází z původní Viktoriánské mapy, vydané roku 1890. Provádí čtenáře celou historií 6.000 lidstva a ukazuje, co se kdy a kde dělo PŘEHLEDNĚ a SROZUMITELNĚ po celém světě.

   Čtenáře nadchne originálními ilustracemi mnoha hlavních událostí, které ovlivnili celosvětové dějiny,

  Mapa si ponechává původní Viktoriánskou podobu, ale byla dovedena do dnešních dnů a rozšířena, takže tok času pokračuje až do dvacátého století. Mapa končí událostmi v roce 2017.

  V roce 2019 prošla MAPA aktualizací. přidány jsou nové mapky, tabulky a množství podivuhodných faktů a vyobrazení vč. ORIGINÁLNÍCH DESETI BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, které vydal Bůh na Sinaji národu Izraelskému. Tato nařízení jsou více než jindy velmi aktuální.

  Kromě toho je na rubu CHRONOLOGICKÉ MAPY velké množství dalších informací o genealogii několika nejvýznamnějších národních dynastií a posloupnosti vládců. Tato druhá strana je vhodná především pro studenty, díky těmto informacím získáte přehled o světových souvislostech. Kdo s kým, kde a proč?!?

  Svým originálním zpracováním už tato mapa uchvátila svět a díky ručnímu zpracování každé mapy a technologii rozkládání se stala celosvětovým knižním bestsellerem! 

  Celosvětově se prodalo této mapy v 7 jazycích už 1.500.000 ks a absolutní rekord drží Německo s prodanými 236.000.

  V České Republice a na Slovensku se prodalo už více jak 100.000 ks této MAPY.