Nakladatelství 

ANDĚLSKÁ KŘÍDLA

Vítejte ve světě skutečné pravdy


Už jste přátelé někdy chtěli vědět co nebo kdo je skutečná pravda? Už máte dost lží a intrik? Rádi by jste našli klid v duši? Pokud jste to právě Vy, vítáme Vás ve světě, kde pravda je skutečnou pravdou!

Napište nám a my vám rádi pošleme knihy ZDARMA.

Stačí zde zadat váš e-mail:Více informací na toto téma najdete zde:

Vše o sobotě


Víte, že 7 den je SOBOTA?!?

Možná jste narazili na náš poutač, který jsme umístili ve 12 městech po celé ČR. Možná si říkáte, jaký má smysl inzerovat poutač pouze s jednoduchým Biblickým nápisem? Pokud jste tedy o tomto nikdy neslyšeli, tak 7. den v Bibli byla a je sobota. Sobota má jako 7. den v Bibli svůj význam a hned na počátku nám ve 2. kapitole zaznamenáváme tento jednoduchý text:

Gn 2:3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Proto, aby nebyl pochyb o 7. dni Bůh zaznamenal svým prstem do kamenných desek, které připravil Mojžíš toto sdělení:

Ex 20:8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. 11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

CHRONOLOGICKÁ MAPA - VYPRODÁNA!

"Po stopách 6000 let světových dějin je vyprodána! 

Vážení klienti, všechny objednané mapy budou dodány do konce ledna 2022. Všem klientům, kteří budou mít zájem, rádi pošleme dárkový poukaz. Stačí nám poslat objednávku - zde:

Zbyněk Čep - jednatel AK


Naše nabídka knih, DVD a CD je pro vás z 90% ZDARMA!!!


CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTOVÝCH DĚJIN - VYPRODÁNA!

"Po stopách 6000 let světových dějin je VYPRODÁNA"! Jedná se o knihu & mapu: CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTOVÝCH DĚJIN v ČESKÉM JAZYCE vychází z původní České verze z roku 1997, která je v roce 2019 doplněna a aktualizována. Pozor poslední AKTUALIZACE je z roku 2022! - Mapa je doplněna o 3 ks listů s časovými údaji od roku 1997 do roku 2021  - Na zadní straně doplněna o DESET BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, RODOKMEN Ježíše Krista a modlitbu "Otče náš" CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTOVÝCH DĚJIN  vychází z původní viktoriánské mapy, vydané roku 1890. Provádí čtenáře celou historií lidstva a ukazuje, co se kdy a kde dělo souběžně po celém světě a vše přitom doprovází ilustracemi mnoha hlavních událostí, objevů významných lidí. Mapa si ponechává původní viktoriánskou podobu, ale byla dovedena do dnešních dnů a rozšířena, takže tok času pokračuje až do dvacátého století, tedy až k současnosti. Jsou zde přidány nové mapky, tabulky a množství podivuhodných faktů a vyobrazení. Kromě toho je na rubu CHRONOLOGICKÉ MAPY velké množství dalších informací o genealogii několika nejvýznamnějších národních dynastií a posloupnosti vládců. Tato unikátní kniha, která nemá co do obsahu a chronologického uspořádání v ČR a SR konkurenci. Je spousta podobných knih, jen tato je zcela vyjímečná svým zpracováním, velikostí a přesně zpracovanými historickými informacemi z celého světa. Dává tak čtenáři ucelený obrázek všech království a zemí za posledních 6000 let na jedné přehledné mapě. ISBN 978-80-270-5512-8 Kniha je zároveň ROZKLÁDACÍ mapou jejíž rozměry jsou: Výška: 440 mm / 44 cm Šířka: 310 mm / 31 cm Délka: 6.000 mm / 60 cm / 6 m CENA OBSAHUJE POŠTOVNÉ, BALNÉ A DOBÍRKU PO CELÉ ČR a SK

1 499,00 Kč 1 599,00 Kč

Dějiny světa psané předem

Jak by se vám líbilo za stále vzrůstajícího světového nepokoje zůstat klidnými a vědět dopředu, co bude v dějinách následovat? Možná vám to připadá nemožné, ale vždy existovali a existují lidé, kteří vědí předem, jaká doba nastane. Je to proto, že důkladně studují proroctví Bible. Jedno z nich je proroctví z 2. kapitoly Biblické knihy Daniel o soše popisující světové říše Babylon, Médo-Persii, Řecko, Řím i rozdrobenou Evropu, a to dříve, než vůbec vznikly. Co k tomu říká historie? Naplnilo se toto proroctví přesně? Jen malá část z této dějinné předpovědi je ještě před námi. A protože historie dává přesvědčivé důkazy, můžete nyní i vy spolu s námi nahlédnout do blízké budoucnosti a poznat Toho, kdo nás nenechává ve strachu, ale s láskou a trpělivostí připomíná, že již brzy přijde ten den...

0,00 Kč 30,00 Kč

Tajemství Bible

Tajemství Bible ODHALENO aneb odhalme společně pravou podstatu Bible!  Bible je 100% inspirovaným SLOVEM BOŽÍM! Tento fakt je potřeba zdůraznit právě dnes, kdy se pod vlivem liberální teologie a díky Darwinově teorii, autorita Bible a tím Božího Slova zpochybňuje. Kdo je čtenář naší knihy? Komu je kniha určena? Tato publikace zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má autoritu Božího Slova. Předkládá důkazy, že pisatelé Biblických knih byli "unášeni" Duchem Božím, aby napsali věrně a pravdivě co Bůh chtěl čtenářům Bible zdělit. Pisatelé Bible tak Božím způsobem zaznamenali Boží Slovo nejen pro čtenáře v jejich době, ale především pro další generace a to až do konce světa. V Bibli tedy Boží Slovo nehledáme, ale Bible samotná je tím Slovem! To je právě ta pravá podstata Bible a je potřeba jí zdůraznit právě dnes v dnešní době, kdy se pod vlivem liberární teologie autorita Bible a tím Božího Slova zpochybňuje. Tuto publikaci doporučujeme zejména těm věřícím lidem, kteří se pod tlakem liberárních teologů odklonily od pravdy a přestali se držet pravého Božího Slova. Zároveň tuto publikaci doporučujeme všem ateistům a evolucionářům, kteří chtějí předložit konkrétní důkazy z historie, kdo, kdy a kde Bibli napsal? Kdo, kde a jak Boží Slovo zaznamenal a proč jsou na světě lidé co tyto důkazy ignorují i když mají všechny potřebné historické, archeologické a jiné důkazy přímo před sebou? Naše přání je, aby obsah této knihy přinesl čtenářům nejen nový pohled na poznatky z archeologických výzkumů, ale především radost z toho, že náš Pán Ježíš Kristus si " Tajmeství Bible " svým lidsky nepochopitelným způsobem chránil a chrání pro všechny generace lidstva. Přáli by jsme si, aby se kniha dostala ke všem lidem, kteří k Písmu Svatému přistupují s vírou v autoritě stvořitele nebe i země a všech pramenů vod. Ján Ostrolucký & Zbyněk Čep Vydavatel knihy & Distributor knihy: Tajemství Bible

129,00 Kč 259,00 Kč

DÁRKOVÝ POUKAZ

DÁRKOVÝ POUKAZ NA ODBĚR 1 ks MAPY & KNIHY Původní viktoriánské mapy jsou uloženy v národní knihovně v Londýně Po 21. letech opět na Českém trhu v nových AKTUALIZOVANÉM VYDÁNÍ Tato jedinečná KNIHA světových dějin v unikátním provedení jako MAPA s ilustracemi, Vás provede historií lidstva od počátku dějin až po současnost. Ukáže Vám souvislosti mezi biblí (nejprodávanější knihou světa) a skutečnými událostmi naší planety. Největší milníky světa v jednoduchém zobrazení mapy, která měří přes 6 metrů. Tato kniha se řadí mezi bestsellery svými 1,5 mil. prodanými ks (celosvětově). Najdete zde i množství informací o nejvýznamnějších klanech a dynastiích vládnoucí světu, které sahají až do současné politiky. Nyní máte jedinečnou možnost získat aktualizované zelené a velmi kvalitní zpracování zpracované provedení . Kniha je o proti jiným podobným KNIHA've skutečnosti mapa , KDY nimi každý dopis k sobe Velmi pečlivě rucnej slepen a složen na skládacích desek Chronologie lidstva nabízí jako jediná výhradová souvislost, pak bez váhání to byla kniha koupíte v ČR, japonština nebo USA, nebezpečné obrací kompletní datum od celkového světa za celých 6 000 let a až do 4,00 Ke každému knize Dostanete DÁREK ke každé mapě ZDARMA Po zaplacení voucheru, akceptujeme pouze platbu předem (bankovním převodem, PAYPAL, on-line kartou, vám přijde originální voucher s číslem vaší objednávky

1 300,00 Kč

EVANGELIUM PRO KŘESŤANY - Zdravko Vučinič

Toto EVANGELIUM, právě toto, které hlásáme a které je nazváno Kristus v nás, bude zářit až do konce a zachrání mnohé duše a tehdy přijde Kristus. Evangelium znamená radostné poselství. Radostné poselství je, že Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista zajistil člověku spasení od hříchu. Toto spasení se stává osobní zkušeností, pokud mu porozumíme a přijmeme jej celým srdcem. Tato kniha, o níž jsem přesvědčen, obsahuje správné pochopení evangelia. Doporučuji tuto knihu Křesťanům, pro které je BIBLE, 100% inspirované Boží Slovo tou největší autoritou. Osobně jsem přesvědčen, že EVANGELIUM je tím, co Křesťané v dnešní době potřebují nejvíce. Zdravko Vučinič https://krestanskasit.cz/ www.hriscanskamreza.net

0,00 Kč

Cesta do nadpřirozeného světa - R. J. Morneau

Možná že se mnohému modernímu člověku bude zdát zcela neuvěřitelné hovořit o satanově kultu, a přece je to i dnes aktuální téma. Po celém světě můžeme najít desetitisíce "čarodějů a satanských kněží". Jejich služeb - zlořečení, proklínání, předpovědi budoucnosti apod. - využívají miliony občanů. Co si o tom máme myslet? Jelikož se i dnes mnoho lidí setkává s nejrůznějšími tajemnými jevy a nevysvětlenými situacemi, je nezbytné se orientovat i v těchto věcech. Tato kniha vám to umožní. Cesta do nadpřirozeného světa je dramatickým prožitkem někdejšího uctívače satana. Roger J. Morneau autor této knihy, vyrostl ve zbožné katolické rodině, záhy však ztratil svoji víru. Později se ocitl v zajetí satanova kultu, ale Božím milostivým vedením našel cestu ke šťastnému křesťanskému životu. Jeho osobní svědectví ukazuje, jak Bůh zachraňuje, žehná a je schopen čelit výhrůžkám zlého. Z vlastní zkušenosti je autor přesvědčen o tom, že Bůh může zvítězit nad mocnostmi temna u každého člověka, který je ochoten podřídit se biblické pravdě.

0,00 Kč

Nový začátek s Bohem a Kristem - Zdravko Vučinič

Toto EVANGELIUM, právě toto, které hlásáme a které je nazváno Kristus v nás, bude zářit až do konce a zachrání mnohé duše a tehdy přijde Kristus. Evangelium je především dobrá zpráva a my se společně podíváme jaké EVANGELIUM hlásá společnost den a jaké EVANGELIUM nám zaslíbil sám Ježíš Kristus. https://krestanskasit.cz/ www.hriscanskamreza.net   

0,00 Kč

Přišel, zemřel, zvítězil - příběh Ježíše z Nazareta

Kniha Přišel, zemřel, zvítězil vypráví příběh Ježíše z Nazareta, postavy, která více než dva tisíce let vyvolává v lidech rozporuplné reakce. Jedni ho milují, jsou pro něj ochotni vzdát se všeho, třeba i vlastního života, jiní nevědí, co si o něm mají myslet, a další jím opovrhují, nechápou jej a obrací se k němu zády. Kdo to jen byl? Jaký měl jeho život smysl? Má vůbec cenu se o něj ještě dnes, na začátku jednadacátého století, zajímat? Chcete-li se s tímto výjimečným člověkem seznámit, vydejte se s námi po jeho stopách. Vstupte do jeho příběhu a setkejte se s ním tváří v tvář. Budete-li přitom mít srdce otevřené, určitě vás toto setkání hluboce zasáhne.

0,00 Kč

Návrat SPASITELE - Pavel Grulich

Svět se nachází v období velkých změn. Hrozby virové nákazy, klimatické změny, války, přicházející ekonomická krize a další krize. To jsou poplašné signály, že přichází něco velkého. V zajetí zmatku, chaosu a nejistoty, přibývá těch, kteří se ptají: "Co se to se světem děje"? A co přijde? Odpovědi na výše vyjmenované a jiné otázky přináší tato kniha. Pojďte se společně zamyslet nad skutečným poznáním pravdy. Pojďme se společně zamyslet nad předpovědí stanovené nejvyšší bytostí vesmíru.  Svět už dlouho očekává 2. Příchod Ježíše Krista a my se společně zamyslíme jak jsme daleko od této události a jak současné znamení doby potvrzuje Biblické předpovědi o návratu mesiáše na tuto ZEM. Tato kniha má za cíl přiblížit dávno očekávanou událost a objasnit tak čtenáři, jak se každý z nás může připravit?!? Pavel Grulich

0,00 Kč

Má nejtěžší cesta - W. J. Veith

"Z evolucionisty kreacionistou" Prof. Dr. Walter J. Veith je mezinárodně uznaný vědec, přednášející v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Je autorem několika knih. Zvláštní zkušenosti z jeho života ho přivedly k Bohu. Jako profesor evoluce měl ovšem problém s biblickým šestidenním stvořením. Pečlivým studiem, ke kterému ho vyprovokoval jeden truhlář, však došel k poznání, že evoluční teorie nemůže obstát tváří v tvář faktům. V této publikaci najdete poutavý popis toho, jak se stal z evolucionisty kreacionistou a jaké okolnosti ho na této cestě provázely.

0,00 Kč

Velký spor věků - E. G. White

"Svět se nachází uprostřed velkého boje. Války zachvacují národy, láska a soucit se ztrácejí. Existuje východisko?" Kniha "Velký spor věků" objasňuje aktuální situaci ve světě a ukazuje Boží záměr s jeho lidem. Na historickém pozadí zápasu reformátorů jako byl Viklef, Hus, Luther, Zwingli a další, objasňuje boj mezi pravdou a lží a odhaluje vznik zla a působení jeho temných sil. Kniha "Velký spor věků" odhaluje krok za krokem omezení naší osobní svobody. To je jeden z nejnebezpečnějších úkazů dnešní doby. Chcete poznat síly stojící za tímto úsilím? Kniha "Velký spor věků" nabízí pohled na rozhodující otázky a uvádí nás do zákulisí světové politiky. Tato kniha odhaluje vzrušující skutečnosti a také předpovědi týkající se budoucnosti. Kniha "Velký spor věků" poprvé vyšla více jak před sto lety, je přeložená do více jak 80 jazyků a četly ji milióny lidí. Je zvlášť aktuální pro dnešní dobu, a každý by měl za svůj život alespoň jednou tuto knihu přečíst. Upozornění: použité biblické citáty jsou převzaty z Českého ekumenického překladu.

0,00 Kč 30,00 Kč

Podpora kanálu 300 Kč

Zakoupením této bavlněné tašky podpoříte tento projekt, který je postaven celý jen na dobrovolných darech. Tato taška s naším logem Vám přijde až na Vaší adresu k Vám domů. Děkujeme všem ochotným dárcům.

300,00 Kč

Ten, který přichází - J. D. Thomas

Častokrát slýcháme o Ježíši Kristu - vždyť tato osobnost podstatným způsobem ovlivnila dějiny světa. Jaký však Ježíš byl? Co doopravdy učil a jaké bylo jeho poslání? Splní slib o svém návratu? Tato kniha vypráví Ježíšův strhující životní příběh. Prožijte ho spolu s námi...

0,00 Kč

Achillovy paty evoluce - DVD

" 15 vědců odhaluje fatální chyby evolučního modelu v jeho údajně nejsilnějších oblastech!" Mnozí lidé dnes věří, že evoluce je nezpochybnitelným faktem a odolá všem útokům, jako Achilles ve svém zlatém brnění. Ale dnes tu máme vědce, kteří se podívali na vědecká fakta a dospěli k velmi odlišným závěrům ohledně našeho původu. Většina lidí ještě nikdy neslyšela vědeckou kritiku evolučního světonázoru, není tedy divu, že v něj věří. Právě odvaha zpochybnit zaběhnuté vzorce myšlení a poctivě prozkoumat všechny dostupné možnosti je jedinou cestou k vědeckému pokroku a svobodě a přesně touto cestou se vydává i tento unikátní dokument. Délka dokumentu: 96 minut. V české i slovenské verzi včetně anglického originálu.

0,00 Kč 30,00 Kč

Křížem krážem na scéně - K. Novak

Na Těchto stránkách se ke slovu dostává 20 mých známých z nejrůznějších scén, kteří budou vyprávět o svých bouřlivých životech. Zčásti půjde o holé přežití. To nejvíc strhující mají všichni společné: mohou podat zprávu o tom, jak Ježíš Kristus obrátil jejich život vzhůru nohama - znamení a zázraky zaručeny! K tomu jsem dopsal životně důležité odstavce, které ti pomohou lépe porozumět Bohu i světu. Tato knížka probudí, povzbudí a podpoří tvou víru! Kornelius Novak

0,00 Kč 20,00 Kč

Kdyby zvířata mohla mluvit - W. Gitt & K. Vanheiden

Zvířata disponují vskutku účinnými komunikačními systémy, aby se navzájem dorozuměla. Nemohou s námi však rozmlouvat v lidské řeči. Proto se autoři postavili do role jejich zástupců a stali se jejich mluvčími. Možné otázky kladou zvířata sama a odpovídají na ně v myšlenkovém rozhovoru. Touto metodou předkládají autoři látku čtivě, živě a poutavě - a přece vědecky přesně. Záměrem této knihy je, aby oslovila co nejširší okruh čtenářů - mladé i dospělé, odborníky i laiky.

0,00 Kč 30,00 Kč

Dějiny zla vrcholí - kolektiv autorů

Katastrofy a nepokoje, nenávist a násilí, hlad i nemoci, okultismus a spiritismus, omezování svobody, to vše v posledních letech výrazně nabývá na intenzitě a lidé se nestačí divit, co se to děje se světem. Jsou vystresovaní a děsí se, co blízká budoucnost přinese. A přesně toto předpovídá Bible. Chcete být také varováni a nezůstat osamocení v chaosu závěrečných dějin světa? Chcete se také raději držet za ruku Boha tak, jako se drží malé dítě svého otce? Máte totiž na výběr. Spolehnete se na svou moudrost a sílu a pak půjdete nejistou cestou plnou utrpení a násilí sami. Jak tato cesta skončí? Další možností je poučit se ze všech příběhů Bible a věřit, že váš Bůh je tím silným a mocným, který udělá pro vaši záchranu vše, pokud se mu ovšem svěříte do rukou. Tato cesta má radostný konec a jistý cíl. Je to ovšem cesta pokory. A co na to Bůh? Ve svém velkém milosrdenství nám dává varování, které nás má zastavit a přivést k Němu blíže. Posílá tři anděly - své věrné svědky, kteří volají: "Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru." (Bible, Zjevení Jana 14:6-12)

0,00 Kč 30,00 Kč

Cesta ke Kristu - E. G. White

Přijetí bez podmínek, trvalá láska, radost, svoboda a nekončící život, to si přeje každý z nás. Nám se to zdá nedosažitelné, ale u Boha je to samozřejmost. Ježíš nám přišel Boha představit takového, jaký je. Zbavit nás falešných představ a předsudků. Jeho život zde na zemi je příkladem toho, co dokáže Boží láska. Poté, co přinášel lidem do jejich životů radost a uzdravení, mlčky snášel křivá obvinění, urážky a fyzické týrání až na smrt. A to proto, aby nám bylo odpuštěno, čeho jsme se dopustili, a mohli jsme spolu s ním vstoupit do věčného života v nebi. Ježíš Kristus je naše jediná cesta k Bohu. 

0,00 Kč 30,00 Kč

Bible21 - měkká vazba

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého člověka. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře - ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří ji otevírají poprvé. Šesté revidované vydání biblického textu.

0,00 Kč 120,00 Kč

Desatero Božích přikázání - L. Wade

Loron Wade sloužil během své čtyřicetileté kariéry jako pedagog, pastor, učitel pastorů, evangelista a teolog v 11 zemích světa. Věda a technologie... Takové množství informací! Lidstvo udělalo úžasné pokroky v pochopení vesmíru! Proč je tedy na světě stále ještě hlad, násilí a tyranie? Protože největší problémy této doby nejsou vědecké, ale morální. Pokud by to byly vědecké nebo technologické problémy, už dávno bychom je vyřešili. V tom jsme skutečně dobří. Možná jsme si spletli informace s moudrostí. Možná, že je na dosah ruky řešení, které jsme dlouho přehlíželi. Možná jsme zavrhli nejvzácnější poklad minulosti jako zastaralý. Desatero... Desatero přikázání není pouze soubor artefaktů, které se mají vystavit někde ve vitríně. Jsou jako pramen, ze kterého vyvěrá praktická moudrost a nabízejí řešení skutečných problémů a situací v reálném čase, se kterými se každý z nás denně potkává. Jsou to principy, které se dají uplatnit v každodenním životě a jejich ověření spočívá v jejich aplikaci. Co by se stalo, pokud bychom vzali na vědomí jejich moudrost? Co kdybychom pronikli pod povrch a podívali se na mocné důsledky těchto starých principů?

0,00 Kč 30,00 Kč

Bůh před soudem - G. Padderatz

"Otevřený dialog" V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak zlým lidem se daří dobře? Bude svět existovat věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude po smrti? Pro Gerharda Padderatze jsou všechny tyto otázky velmi důležité a mají podstatný vliv na náš život, na porozumění událostem kolem nás a na naši vnitřní rovnováhu.

0,00 Kč 100,00 Kč

  PODPORA PROJEKTU 

  CELÝ PROJEKT JE ZALOŽENA NA DOBROVOLNÝCH DARECH

  Pro TUZEMSKOU PLATBU v CZK:

  Číslo účtu: 115-7745610227/0100

  Pro PLATBU ZE ZAHRANIČÍ EUR účet:

  Číslo účtu: 115-8540730297/0100

  Číslo účtu: CZ9001000001158540730297

  Do zprávy pro příjemce prosím zadejte text: "Dar na evangelizaci"

  HISTORIE USA

  HISTORIE ČÍNY

  HISTORIE RUSKA

  HISTORIE ANGLIE

  PO STOPÁCH 6000 LET SVĚTOVÝCH DĚJIN 

  Na jednom místě ve velké přehledné ilustrované chronologické mapě


  Tato kniha je CHRONOLOGICKÁ MAPA a vychází z původní Viktoriánské mapy, vydané roku 1890. Provádí čtenáře celou historií 6.000 lidstva a ukazuje, co se kdy a kde dělo PŘEHLEDNĚ a SROZUMITELNĚ po celém světě.

   Čtenáře nadchne originálními ilustracemi mnoha hlavních událostí, které ovlivnili celosvětové dějiny,

  Mapa si ponechává původní Viktoriánskou podobu, ale byla dovedena do dnešních dnů a rozšířena, takže tok času pokračuje až do dvacátého století. Mapa končí událostmi v roce 2017.

  V roce 2019 prošla MAPA aktualizací. přidány jsou nové mapky, tabulky a množství podivuhodných faktů a vyobrazení vč. ORIGINÁLNÍCH DESETI BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, které vydal Bůh na Sinaji národu Izraelskému. Tato nařízení jsou více než jindy velmi aktuální.

  Kromě toho je na rubu CHRONOLOGICKÉ MAPY velké množství dalších informací o genealogii několika nejvýznamnějších národních dynastií a posloupnosti vládců. Tato druhá strana je vhodná především pro studenty, díky těmto informacím získáte přehled o světových souvislostech. Kdo s kým, kde a proč?!?

  Svým originálním zpracováním už tato mapa uchvátila svět a díky ručnímu zpracování každé mapy a technologii rozkládání se stala celosvětovým knižním bestsellerem! 

  Celosvětově se prodalo této mapy v 7 jazycích už 1.500.000 ks a absolutní rekord drží Německo s prodanými 236.000.

  V České Republice a na Slovensku se prodalo už více jak 100.000 ks této MAPY.