Křest

Křest ponořením ve jméno Ježíše Krista

Mk 16:16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 

J 6:48 Já jsem chléb života.

J 14:6 "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

J 11:25 "Já jsem vzkříšení i život," řekl jí Ježíš. "Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.

J 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

J 3:17 Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.
Iz 43:11 Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne.

Registrace ke křtu

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje 

Přátelé, pokud máte dotazy napište mi prosím SMS na +420 777 621 321