.

O sobotě

Gn 2:3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Přátelé už Vám někdo řekl, že 7. den podle Bible je, byla a vždy bude jen sobota.