Audiokniha (2CD) - Velký spor věků

Vyprodáno TOP

Namluvil: Zbyšek Horák

"Svět se nachází uprostřed velkého boje. Války zachvacují národy, láska a soucit se ztrácejí. Existuje východisko?"

Velký spor věků objasňuje aktuální situaci ve světě a ukazuje Boží záměr s jeho lidem. Na historickém zápasu reformátorů jako byl Viklef, Hus, Luther, Zwingli a další, objasňuje boj mezi pravdou a lží a odhaluje vznik zla a působení temných sil.

Velký spor věků nabízí pohled na rozhodující otázky a uvádí nás do zákulisí světové politiky. Tato kniha odhaluje vzrušující skutečnosti a také předpovědi týkající se budoucnosti.

0,00 Kč