Cesta do nadpřirozeného světa - R. J. Morneau

Možná že se mnohému modernímu člověku bude zdát zcela neuvěřitelné hovořit o satanově kultu, a přece je to i dnes aktuální téma. Po celém světě můžeme najít desetitisíce "čarodějů a satanských kněží". Jejich služeb - zlořečení, proklínání, předpovědi budoucnosti apod. - využívají miliony občanů. Co si o tom máme myslet? Jelikož se i dnes mnoho lidí setkává s nejrůznějšími tajemnými jevy a nevysvětlenými situacemi, je nezbytné se orientovat i v těchto věcech. Tato kniha vám to umožní.

Cesta do nadpřirozeného světa je dramatickým prožitkem někdejšího uctívače satana. Roger J. Morneau autor této knihy, vyrostl ve zbožné katolické rodině, záhy však ztratil svoji víru. Později se ocitl v zajetí satanova kultu, ale Božím milostivým vedením našel cestu ke šťastnému křesťanskému životu. Jeho osobní svědectví ukazuje, jak Bůh zachraňuje, žehná a je schopen čelit výhrůžkám zlého.

Z vlastní zkušenosti je autor přesvědčen o tom, že Bůh může zvítězit nad mocnostmi temna u každého člověka, který je ochoten podřídit se biblické pravdě.

0,00 Kč