Slyšel jsi popravdě, co nám sděluje kniha knih Bible? 

21.01.2022

Je možné, že by to o čem čteme v Bibli, byla pravda?


Každý z nás určitě máme otázky, na které není snadné najít odpověď.

Osobně mám touhu po odpovědích, které dávají smysl a mohu uvidět něco, co jsem dosud neviděl a mohla by to být pravda.

Drtivá většina lidí věří v něco nad námi. Říkají: "Určitě nad námi něco je, ale Bůh to není"

Co je toto však za víru? 

Toto není uspokojující odpověď, která by mi dávala smysl a logiku.

Pokud bych vycházel z předpokladu, že Bůh stvořil tuto zemi a vše co je v ní, vytvořil všechny přírodní i jiné zákony pracující v dokonalé harmonii, tak mi z toho vyplývá, že tento stvořitel musí být velice spořádaný, geniálně moudrý, chytrý s vynikajícím logickým myšlením. I my máme logické myšlení a schopnost tvořit.          To je zajímavé. Vyvstává otázka. Není to náhodou tak, že já jako člověk bych mohl být podobný tomuto stvořiteli?

Věřím, že Bůh je velice logický a vše co dělá má smysl a logiku. Mnohé z toho co dělá i Jeho samého můžeme poznat a pochopit. Skrze Jeho slovo, které nám sdělil a nechal zapsat (v Bibli ), máme možnost nad tím vším přemýšlet, hledat Ho a nalézt. Bůh zaslíbil, že těm kteří ho opravdu hledají, se dá nalézt.    

Mám-li v srdci touhu, můžu pátrat, ptát se, pochopit a nalézt pravdu.

Uvěřit a osobně poznat skutečného pravého Boha.

Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci (k Bohu ) než skrze mne".


Co je pravda?

Evoluce, stvoření, mimozemšťani?

Odkud jsme?

Proč tu jsem?

Proč zde zažívám dobro a zlo?

Proč v sobě musím prožívat tyto pocity a různé životní problémy?

Jaké je moje úloha?

Jaké mám možnosti v tom všem co se to kolem mě děje?

Jaký je smysl a konec toho všeho?

 

Zde můžeš během pár minut zjistit podstatu toho, co nám Bůh ve svém slově Bibli sděluje a nabízí.Vyznání v písních. 

        Těch, kteří uvěřili.