Může být toto začátek doby soužení, které je před námi?

20.01.2022

Zajímavý pohled člověka, který nemluví o Kristu a přípravě na jeho návrat. Přesto, na rozdíl od mnoha křesťanů, má oči otevřené a konkrétně vidí a upozorňuje na reálné plížící se nebezpečí, o kterém čteme v Bibli , knize Zjevení.                                                                                                      

Šelma, která byla, není a znovu přijde ( Zj. 17.8 )

Takové soužení, které nebylo od stvoření světa a nikdy již nebude. ( Mat.24.21 )

Robert F. Kennedy nedává jasná řešení na zvrácení vývoje. Jen snad v lidském protestu a odporu.                            Podle Božího slova víme, že v naší lidské síle ani není možné tento vývoj doby významně zvrátit.

Boží slovo jasně říká, že přijde doba, kdy tato krutá říše (šelma) povstane k moci a čas soužení nastane.

Tato vláda šelmy však bude ukončena druhým příchodem Pána Ježíše Krista, který vysvobodí svůj věrný lid a nastoupí Boží vláda Jeho království. Jsme varováni, že máme být na pozoru před svedením, klamem a příchodem tzv. falešného Krista.

Situace bude podobná, jako nás Bůh učí v předobrazu vysvobození Izraelského lidu z Egyptského otroctví.

Na Egypt padaly Boží rány soudu a na konci těchto ran byl Boží lid vysvobozen.                                                  Náhle a rychle - tzv. "ze dne na den". Boží slib o vysvobození a zaslíbené zemi se jim stal skutečností.

Totéž platí pro ty z nás, kteří patříme Kristu Ježíši na konci věků, kde se právě teď nacházíme.   

Odkaz rozhovoru níže.