! Nacházíme se na samém konci dějin této země !

04.02.2022

Na prahu velikého soužení před druhým příchodem Pána Ježíše Krista.

Na prahu moci/síly Šelmy předpovězena v Bibli a která se ani netají, že povstává k životu. 

Chtějme dát své životy s Bohem do pořádku.

Apoštol Pavel nás vybízí. 

Na místě Kristově prosíme: smiřte se s Bohem.                                                                                                                                                         2. Korintským 5.20

Ježíš je ta Pravda , ta Cesta a ten Život. Nikdo nepřichází k Bohu než skrze Něj.     ( Bible Jan 14.6 )

Posuzujme a zvažujme komu čemu chceme naslouchat a koho poslouchat.

Lidi a názory zlehčující Ježíšův druhý příchod, nebo Boha a Jeho Syna Pána Ježíše Krista?

Pravdě Jeho Slova, které se stoprocentně vyplní, tak jak je psáno a podle kterého, pokud ho skutečně známe, můžeme i poznávat kde se zrovna nacházíme?

Mnozí nás chlácholí řečmi typu: takových různých soužení už v historii bylo (1. světová válka, 2, světová válka, mor ve středověku apod.) a Kristus nepřišel. Proč si myslíš, že by měl přijít zrovna teď?                                        Může přijít stejně tak dnes jako i za sto let.                                                                                                                            Moc to hrotíš!

Lidé, i křesťané, kteří nevidí a neznají biblické pravdy (neznají Boží Slovo) , nedokáží správně posoudit a pochopit závažnost doby a situace ve kterých se nacházíme. Naopak, v touze navrácení se ke svému poklidnému životu v míru a blahobytu se utěšují, závažnost doby neřeší a zlehčují ji. 

Jsem si stoprocentně jistý že se naše generace dožije druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Pán Ježíš už stojí ve dveřích!

Neříkejme si, že je určitě ještě čas.                                                                                                                                        Bude to jako za dnů potopy.                                                                                                                                                      Noe vešel do archy a Bůh zavřel dveře milosti o 7 dní dříve, než začalo pršet.

Ti kteří odmítají příchod Krista, možná i jednou zjistí, že Jeho příchod už skutečně nastává, ale nebudou moci nalézt milost k záchraně, včetně tzv. křesťanů.

Když lidé budou říkat: "Pokoj a bezpečí." tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou.              1. Tessalonicenským  5.3                                                  


Jen pro ukázku co nás asi v blízké budoucnosti může čekat.                                                                                              Rozumní pochopí.