Známe pravdu o smrti, nebi a pekle?

22.01.2022

Aneb co se děje po smrti a co o tom skutečně Bible říká?


Mnoho lidí má v těchto otázkách zmatek a neví co si s tím počít. Určitě každý z nás tomu nějak věříme.              Ale věříme pravdě?                                                                                                                                                            Kolem nás je tolik tzv. pravd, zážitků blízké smrti a duchovním světem, že tento zmatek je pochopitelný.          Ten kdo za tímto zmatkem stojí, má pro to své důvody a plány. 

Není ani málo křesťanů, kteří v tom taktéž nemají úplně jasno. Proč? Protože nečtou a neznají Boží slovo. Převážně slepě poslouchají a důvěřují slovům kazatelů, teologů a neprověřují si v samotném Božím slově, zda je tomu skutečně tak, jak jsou učeni. Toto je problémem všech témat biblické pravdy a nebudeme-li prověřovat, kdokoli z nás, včetně kněžích a kazatelů, může být oklamán.  

Jeden z nejznámějších lidí, který si učení oficiální církve začal prověřovat byl Martin Luther.                                  Byla to nám Bohem daná milost a nastala doba reformace - návrat k pravdě Božího slova.                                    Žel dnes jsme opět ve stejném nebezpečí jako tehdy.

Mnozí křesťané si myslí, že reformace už skončila. Ale opak je pravdou.          

Musíme mít na paměti, že reformace ještě neskončila a neskončí až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.