Proč musel Ježíš Kristus, Boží Syn přijít k nám na Zem? Proč vlastně zemřel na kříži? 

20.02.2022

Co udělal a jak to udělal, aby mě mohl zachránit?

Je pravda, že mě zachránil?

Je pravda, že vstal z mrtvých a je navěky živý? 

Skutečně se tak stalo?

A před čím mě vlastně přišel zachránit? 

Co je to hřích, spasení, věčný život, pokání, odpuštění, milost, Boží království, odsouzení, smrt, ... ? 

Proč musel Ježíš Boží Syn přijít k nám na zem?           

Proč musel zemřít na kříži? 

Proč je pro mě a každého člověka tak důležité, aby uvěřil v Ježíše Krista?                                                                  Uvěřit v jeho smrt a život za mě osobně?

Co se stane a co se tím v mém životě změní?

A co to vůbec znamená uvěřit/věřit v Něj?

Jak v Něho mohu uvěřit? 

Co všechno On může změnit?

Možná se vám video vesmírný konflikt může zdát jako pohádka/scifi.

Ale zamysleme se.

Rozumíme životu a jeho zákonitostem?                                                                                                                Rozumíme vzniku naší Země a proč tu vůbec jsme, žijeme, umíráme?                                                                      Rozumíme dobru a zlu, lásce a nenávisti?                                                                                                                          Válkám, různým utrpením, nemocem, lidskému soucitu, solidaritě a mnoha dalším aspektům života, které zažíváme?

Proč bychom si tedy měli myslet, že to co je zde řečeno, respektive co Bible říká, jsou pohádky a výmysly?  

Proč každý člověk potřebuje uvěřit v Ježíše?

Protože i když jsme momentálně tělesně živý, duchovně, tj. ve věčném duchovním světě, už teď jsme mrtví. Nemůžeme žít dále. ( je před námi smrt, pak soud, věčné odsouzení = trest a následně zánik = duchovní věčná smrt).

Většina lidí řekne: to jsou pohádky. Nijak se jich to momentálně netýká a nezajímá je to.                                      Neví však, o čem mluví.                                                                                                                                                    Kdyby věděli, nikomu by to jedno nebylo.

Bůh pro nikoho z nás tento úděl nechce.                                                                                                                        Jsme Jeho stvořením, jeho děti a miluje každého jednotlivce.

Proto Bůh poslal svého jediného Syna. Přišel Ježíš Kristus, a svou smrtí a vzkříšením nám umožnil, abychom mohli nastoupit na jinou, novou cestu naší budoucnosti.

Lidé řeknou: co je mi do nějakého Ježíše!                                                                                                                          Jaký má jeho život, smrt a vzkříšení před dvěma tisíci lety pro mě dnes význam?

To je dobrá otázka a je dobré na ni hledat opověď.

Pokud to co Ježíš říkal/říká a to co udělal je pravda, tak to jak se dnes rozhodneme, jak s nabídkou jeho daru života naložíme, je pro každého z nás zásadní věcí.

Přijmutím buď získám život, nebo zahozením/pohrdnutím získám smrt (věčnou duchovní smrt).

Pokud to není pravda, neztratím nic.                                                              Ale pokud to je pravda, ztratím úplně všechno i sám sebe.


Koneckonců, věčný život, či věčnou smrt si vlastně volíme sami.

Kdo z lidí by si chtěl volit smrt, kdyby věděl, že Ježíš je skutečně ta Cesta, Pravda a Život?

Bible nám říká, že nastane čas, kdy všichni uvidíme pravdu.                                                                                              Pak každý před Ježíšem poklekneme a vyznáme, že On je Pán Pánů a Král Králů.

Smutné však je, že v tu chvíli už úděl svého života nikdo nezmění.

Zde na zemi jsme proto, a máme čas na to, abychom se rozhodli, kam a pro co svůj život chceme směřovat.

Ježíš nám nabízí život. Na nás je se rozhodnout, zda v Něj uvěříme a přijmeme Jeho nový život člověka.          Život Ježíšův - toho duchovního nového, věčného člověka.

Takový jaký je On, takový  budeme i my. Je to jeho dar pro nás.

Nemusíme zemřít navždy. Ježíš pro nás vybojoval novou šanci.                                                                                      Vytrhl nás z otroctví hříchu zla - z pod moci ďáblovi a už mu nemusíme patřit a poslouchat ho.

Ježíš před nás předkládá otázku a nabídku, zda chceme vstoupit do jeho království pokoje.                                      Zda chceme Jeho - Ježíše.                                                                                                                                                      Každý člověk v skrytu duše právě po tomto touží.

Kolik z nás však uvěří?

Bůh víru v jeho Syna určil jako jedinou podmínku ke vstupu. Je to umožněno každému a zdarma.                        To je Boží láska.


Děkuji Pánu Ježíši, že jsem mohl pochopit a uvěřit.

Prosím Boha i za Tebe, aby ti spadly klapky z očí a mohl jsi uvidět duchovní pravdy.

Chtěj život a rozhodni se správně.